beheerder

22
mei

Lichtgewicht zonnepaneel

Solarge heeft een zonnepaneel ontwikkeld dat de helft lichter is dan conventionele zonnepanelen. Een belangrijke stap vooruit, want er zijn veel daken die het gewicht van gewone panelen niet kunnen dragen. Van deze daken is maar liefst 40% wél geschikt voor de panelen van Solarge. De panelen worden in de EU gemaakt van 100% gerecyclede kunststof, en kunnen daarna ook weer voor 100% worden gerecycled. Ook zijn ze goedkoper dan gangbare zonnepanelen – niet alleen in productie, maar ook in installatie.

11
okt

Eerste ronde nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen opent op 1 april 2021

Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. Die verwachting heeft minister Wiebes uitgesproken.

Lees het hele artikel op: SolarMagazine.nl

8
okt

Verzoek aanpassing postcoderoosregeling

Adhesie voor brief energiecoöperaties over de postcoderoosregeling

Geachte heer Wiebes,
De huidige postcoderoos regeling (PCR), die particulieren de gelegenheid biedt om elders
dan op hun dak zonnepanelen te plaatsen, wordt vervangen door een nieuwe
subsidieregeling. Deze gaat per 1 januari 2021 in. Naar wij begrijpen hebben 2
energiecoöperaties uit onze regio, Kennemer Energie en Bergen Energie, middels een brief
bij u gepleit voor een adequate subsidieregeling. Graag willen de gemeenten uit de regio
Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk), steun
betuigen aan dit pleit van de energiecoöperaties.

brief aan ministerie EZK ondertekend

30
sep

PBL: nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen verhoogd naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het eindadvies voor de postcoderoossubsidie gepresenteerd. De subsidiebedragen voor de opvolger van de postcoderoosregeling zijn fors naar boven bijgesteld.

Lees het hele artikel op: SolarMagazine

7
apr

Afbouw salderingsregeling

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling stap voor stap afgebouwd naar nul in 2031. De snelheid waarmee wordt afgebouwd, is echter iets lager geworden: In eerdere plannen werd uitgegaan van een rechtlijnige afname van 11% per jaar, nu is dat echter bijgesteld naar 9% per jaar met een plotselinge afname van 28% in het laatste jaar. In een grafiek ziet dat er zo uit:

Percentage salderen tot 2030. Bron grafiek: Zonnefabriek

Meer weten? Lees de brief van minister Wiebes van 30 maart 2020

4
mrt

Gebruik van wind- en zonne-energie verandert ons landschap

De energietransitie is in volle gang. Windmolens en zonneweides zul je steeds vaker in het landschap zien verschijnen.
Maar is daar wel ruimte voor? Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot zorgvuldige keuzes van locaties.
Lees het hele artikel en bekijk de kaart.
Bron: Home

2
mrt

Postcoderoos: in 2021 van start

Postcoderoos: nieuwe regeling in 2021 van start, aparte tarieven voor wind- en zonne-energie

Binnen de nieuwe Postcoderoosregeling wordt onderscheid gemaakt tussen wind- en zonne-energie. Er komt een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen, een koppeling tussen het ledenaantal en het vermogen.
Dit alles meldt Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers, op basis van de onderhandelingen die momenteel bezig zijn over de nieuwe Postcoderoosregeling. De onderhandelingen zijn nog echter nog in volle gang.
Lees meer …

17
feb

Bijeenkomst 13 febr. 2020

Op 13 februari, j.l. is een bijeenkomst gehouden met de aspirant leden van Zon op Uitgeest.

De presentatie die de rode draad was voor de informatieve avond met goede gesprekken en initiatieven kunt u hier openen.

23
jan

laatste nieuwsbrief

Kies uw nieuwsbrief.

Nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief oktober 2019

Nieuwsbrief december 2019

8
dec

Lokale Energie Monitor 2019

WAT IS DE IMPACT VAN ENERGIECOÖPERATIES?

Inmiddels zijn er al 582 energiecoöperaties met in totaal 85.000 leden.  De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich snel en wordt steeds professioneler.
Daar hoort een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector bij.  Zie de rapportage van
Home

 

8
dec

Provincie helpt bedrijven met zonnepanelen

(25 november 2019)

De provincie Noord-Holland gaat bedrijven helpen om zonnepanelen op grote daken aan te leggen. In Noord-Holland liggen meer dan 14.000 grote bedrijfsdaken waar mogelijk zonnepanelen op kunnen komen. Pas 4% wordt daar nu van gebruikt.

Provincie Noord-Holland helpt bedrijven met zonnepanelen

De helft van de potentiële daken beleggen met zonnepanelen betekent 1,4 miljoen kWh aan opgewekte energie en daarmee kunnen 700.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter: “We hebben zonne-energie heel hard nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. Deze ongebruikte daken bieden enorm veel kansen om daar aan bij te dragen. Op die manier ontzien we waardevolle landbouwgrond en natuur. Ik ben dan ook ontzettend blij met deze aanpak.”

28
okt

Provincie steekt € 4,5 mijoen in zonne-energie

Provincie Noord-Holland steekt € 4,5 miljoen in zonne-energie

(18 oktober 2019)

De provincie Noord-Holland investeert € 4,5 miljoen in zonne-energieprojecten. Dit geld wordt in de eerste plaats gebruikt om meer zonne-energie op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt langs provinciale wegen en fietspaden, bij provinciale bruggen en tunnels en op de eigen gebouwen van de provincie.

Zonnepanelen in de vangrail

“De energietransitie stelt ons voor een flinke opgave, met een hoge urgentie. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld,” vindt gedeputeerde Klimaat en Energie Edward Stigter. “Wij leveren daarom niet alleen een financiële bijdrage aan projecten van anderen, maar kijken ook hoe we onze eigen wegen, fietspaden en gebouwen kunnen inzetten om onze doelen voor zonne-energie te halen.”

Daken en gevels

Op bedrijfsdaken is nog heel veel ruimte voor zonne-energie. Pas op 4% van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen. De provincie gaat bedrijven helpen om de subsidies die zij van het Rijk hebben gekregen zo effectief mogelijk te gebruiken. Ook wordt in kaart gebracht welke bedrijven(terreinen) geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten worden ook de mogelijkheden van agrarisch vastgoed in de provincie geïnventariseerd.

Zonne-energie kan op veel meer plekken dan alleen op daken. Zo zijn er systemen in ontwikkeling voor zonnecellen op gevels, in ramen, boven parkeerplaatsen en op kassen. Als provincie willen we deze vorm van innovatief meervoudig ruimtegebruik stimuleren, omdat hiermee extra opwekpotentieel ontstaat. Ook onderzoeken we of zonneakkers in de Schipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast.

Bermen en geluidsschermen

De provincie wil ook haar eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails. Daarnaast is ruimte voor zonnepanelen op bermen en taluds van provinciale wegen.

Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het energiezuinig maken van de Waterwolftunnel en het Steunpunt Weg & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Daarbij wordt ook zonne-energie ingezet.

Bron: Provincie Noord-Holland

15
okt

Toekomst Postcoderoos en salderen?

Toekomst regelingen Postcoderoos en salderen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de Salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWpiek. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaren.

Voorkeur voor subsidieregeling

De voorkeur gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling op basis van kWh, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Deze eenvoudige subsidieregeling wordt samen met EZK verder uitgewerkt.

En als je net (in) een PCR project wilt starten?

Coöperaties die de komende tijd met een project starten, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

6
sep

Project Molenwerf niet haalbaar

In de afronding van het offerte traject met verschillende leveranciers is gebleken dat het realiseren van een collectief zonnedak op het pand aan de Molenwerf 20 (Monkey Town) helaas niet haalbaar is. We zijn daarom in gesprek over andere locaties.

Hoewel bij eerder vooronderzoek door het Constructiebureau het pand geschikt bleek, zijn extra investeringen noodzakelijk waardoor de realisatie op deze locatie te duur wordt.
Zowel de eigenaar van het pand als de directie van Monkey Town Uitgeest vinden het bijzonder spijtig dat hun locatie niet beschikbaar is voor het voordeel van de inwoners van het postcoderoos gebied 1911.

Is het project dan van de baan? Nee, wij behouden uw voorlopige inschrijving om het project op een andere locatie te realiseren. We worden daarbij geholpen door de Omgevingsdienst IJmond die ondernemers op het bedrijventerrein stimuleert voor duurzame maatregelen.
Zoals gezegd zijn wij met eigenaren en huurders van panden in gesprek over andere locaties.  Deze gesprekken lopen tot dusver positief.
Er zijn inmiddels voorinschrijvingen voor meer dan 550 zonnepanelen!