nieuws

15
okt

Toekomst Postcoderoos en salderen?

Toekomst regelingen Postcoderoos en salderen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de Salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWpiek. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaren.

Voorkeur voor subsidieregeling

De voorkeur gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling op basis van kWh, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Deze eenvoudige subsidieregeling wordt samen met EZK verder uitgewerkt.

En als je net (in) een PCR project wilt starten?

Coöperaties die de komende tijd met een project starten, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

6
sep

Project Molenwerf niet haalbaar

In de afronding van het offerte traject met verschillende leveranciers is gebleken dat het realiseren van een collectief zonnedak op het pand aan de Molenwerf 20 (Monkey Town) helaas niet haalbaar is. We zijn daarom in gesprek over andere locaties.

Hoewel bij eerder vooronderzoek door het Constructiebureau het pand geschikt bleek, zijn extra investeringen noodzakelijk waardoor de realisatie op deze locatie te duur wordt.
Zowel de eigenaar van het pand als de directie van Monkey Town Uitgeest vinden het bijzonder spijtig dat hun locatie niet beschikbaar is voor het voordeel van de inwoners van het postcoderoos gebied 1911.

Is het project dan van de baan? Nee, wij behouden uw voorlopige inschrijving om het project op een andere locatie te realiseren. We worden daarbij geholpen door de Omgevingsdienst IJmond die ondernemers op het bedrijventerrein stimuleert voor duurzame maatregelen.
Zoals gezegd zijn wij met eigenaren en huurders van panden in gesprek over andere locaties.  Deze gesprekken lopen tot dusver positief.
Er zijn inmiddels voorinschrijvingen voor meer dan 550 zonnepanelen!

 

4
mei

Salderingsregeling verlengd

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In een brief aan de Tweede Kamer is dit door Minister Wiebes en de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt.

De salderingsregeling voor consumenten met zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Geleidelijke afbouw

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

Bron: brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen over uitwerking

Diverse organisaties waaronder Vereniging Eigen Huis hebben nog wel vragen over de uitwerking met name hoe de regeling na 2022 uit zal pakken. Ook zijn er vraagtekens hoe huishoudens verplicht kunnen worden een digitale of slimme meter in huis te nemen.

2
mrt

video Lokale Energie Monitor 2018

Wat is de impact van energiecoöperaties?

De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler.
Daar hoort een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector bij.  Zie de rapportage van Home

19
feb

Zonnepanelen op andermans dak gunstiger?

Twee aantrekkelijke regelingen gaan op de schop

Overstappen op zonne-energie is aantrekkelijker dankzij de salderingsregeling en de postcoderoos. Maar wat Rutte III precies met deze regelingen gaat doen, is nog ongewis. Reden te meer om nu nog snel in te stappen. Hoe profiteert u het meest?

Lees verder…

30
jan

Zonne-energie in trek?


Zonne-energie in trek door aantrekkelijke prijs zonnepanelen en zeker rendement

De Volkskrant, 

Het gaat plotseling geweldig met de zonne-energie in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er 3,1 miljoen zonnepanelen bijgeplaatst, zodat het opgestelde zonnevermogen groeide met meer dan 60 procent. Net iets minder dan de helft van die nieuwe panelen is aangeschaft door particulieren.

> Lees het volledige artikel