Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Organisatie

DUEC is een burgerinitiatief en een vereniging zonder winstoogmerk. Opgericht in 2018 door Guus Willemsen, Jos Rood en Henk Smit.
De vereniging kent de juridische vorm van een coöperatie met leden, een bestuur en ledenvergadering .
Leden van de coöperatie kunnen zijn particulieren, bedrijven en overheden. Klik hier voor het lezen van de statuten. Het Huishoudelijk Reglement kunt u hier lezen of downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A. bestaat uit:

  • Guus Willemsen – voorzitter
  • Nico Oudendijk  – secretaris
  • Patrick Boekhout  -penningmeester
  • Marijke Twisk -marketing en communicatie

Het bestuur wordt ondersteund door Astrid van Weele (coördinator).
De administratie wordt verzorgd door Gerrit Oudhuis met ondersteuning van BASO, BedrijfsAdministratieServiceOldenburger.

Gegevens DUEC

Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A.
postadres:  Westergeest 53, 1911 AG, Uitgeest
KvK-nummer: 71074767
Bankrekening: NL10 RABO 0328 5241 31
Btw nr: 8585.69.371.B01

vlnr: Jos Rood, Guus Willemsen, Henk Smit

Werkgroepen

Vrijwel de meeste activiteiten worden uitgevoerd door enthousiaste leden die zich actief willen inzetten voor onze doelstellingen. Deze  “actieven” vormen de kerngroep in onze activiteiten en projecten. Op dit moment kennen wij de volgende werkgroepen.

  • Duurzame woningen
  • Zon – Zonnepanelen
  • Warmte (aquathermie)- Meldijk
  • Warmte – gasloos huizenblok  de Koog
  • Communicatie