Tag: PCR

7
apr

Afbouw salderingsregeling

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling stap voor stap afgebouwd naar nul in 2031. De snelheid waarmee wordt afgebouwd, is echter iets lager geworden: In eerdere plannen werd uitgegaan van een rechtlijnige afname van 11% per jaar, nu is dat echter bijgesteld naar 9% per jaar met een plotselinge afname van 28% in het laatste jaar. In een grafiek ziet dat er zo uit:

Percentage salderen tot 2030. Bron grafiek: Zonnefabriek

Meer weten? Lees de brief van minister Wiebes van 30 maart 2020

15
okt

Toekomst Postcoderoos en salderen?

Toekomst regelingen Postcoderoos en salderen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de Salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWpiek. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaren.

Voorkeur voor subsidieregeling

De voorkeur gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling op basis van kWh, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Deze eenvoudige subsidieregeling wordt samen met EZK verder uitgewerkt.

En als je net (in) een PCR project wilt starten?

Coöperaties die de komende tijd met een project starten, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.