Zon op Uitgeest

Collectief zonnedak

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen is misschien wel een wens, maar u heeft wellicht geen geschikt dak om zelf zonnepanelen te plaatsen. Om u toch te laten profiteren van een lagere energierekening en de mogelijkheid zelf elektriciteit op te wekken kunt u deelnemer worden in de Coöperatie Zon op Uitgeest, die zorgt voor een zonnepaneleninstallatie op een dak op het bedrijventerrein of daarbuiten. U koopt dan zelf geen zonnepanelen maar certificaten die vergelijkbaar zijn in prijs met een zonnepaneel. Met het aantal gewenste certificaten wordt u mede eigenaar en deelt u in de opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. En met de postcoderoos regeling krijgt u dan gedurende tenminste 15 jaar een forse korting op de energierekening.

Postcoderoos, wat is dat?

Deze fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers binnen een zogenaamd postcoderoosgebied wonen (1911 en aansluitend nummer), kleinverbruikers zijn (aansluiting tot 3 x 80A) en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen. Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting kunnen meedoen.

Belastingkorting voor leden

De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.  Deelnemers van Zon op Uitgeest komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Voor uitleg over deze regeling kijk op de website van Zon op Nederland .  Voor meer uitvoerige informatie of het raadplegen van vaak gestelde vragen over de postcoderegeling kunt u terecht bij onze partner Hier Opgewekt om het kennisdossier te openen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Zon op Uitgeest is opgericht om bij te dragen aan groene energie, lokaal en duurzaam opgewekt. En niet om rendement te halen uit beleggingen of als ‘investering’.
De wet op financieel toezicht biedt mogelijkheden om zonder ingewikkelde vergunningen een project goed in te richten. Het is wel belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd. Als de totaalwaarde minder dan €5 mln bedraagt, dan geldt er een vrijstelling en is geen goedgekeurd prospectus vereist. Maar wel onder de voorwaarde dat aan de consumenten een informatiememorandum beschikbaar wordt gesteld. Deze wordt samengesteld als het project definitief is. Ook hebben wij de AFM van tevoren geïnformeerd (meldplicht) en hanteren wij de vrijstellingsvermelding: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”

Steun

Zon op Uitgeest wordt gesteund door:

 Postcoderoos:

1902, 1906, 1911, 1921, 1963, 1967,
1488, 1489, 1525, 1536, 1562, 1566

Hoe werkt het?

Klik voor vergroten / downloaden.