Verzoek aanpassing postcoderoosregeling

Adhesie voor brief energiecoöperaties over de postcoderoosregeling

Geachte heer Wiebes,
De huidige postcoderoos regeling (PCR), die particulieren de gelegenheid biedt om elders
dan op hun dak zonnepanelen te plaatsen, wordt vervangen door een nieuwe
subsidieregeling. Deze gaat per 1 januari 2021 in. Naar wij begrijpen hebben 2
energiecoöperaties uit onze regio, Kennemer Energie en Bergen Energie, middels een brief
bij u gepleit voor een adequate subsidieregeling. Graag willen de gemeenten uit de regio
Alkmaar (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk), steun
betuigen aan dit pleit van de energiecoöperaties.

brief aan ministerie EZK ondertekend

Comments are closed.